Upcycled

Módní značky dnes produkují téměř dvojnásobné množství oblečení než před 20 lety. Vzniká tak více než 92 milionů tun odpadu ročně, který se většinou spaluje, nebo skládkuje. Proč nevyužít kousky, které by potkal podobný osud a nedat jim druhou šanci? Niinimäki, K. et al. (2020) The environmental price of fast fashion